Aarhus Universitet kommer til Han Herred

Aarhus Universitet kommer til Fjerritslev Kino.

Aau

Siden februar 2016 har Folkeuniversitetet i Han Herred suppleret egne arrangerede foredrag med foredragsserien Offentlige foredrag i Naturvidenskab fra Aarhus Universitet. Det er et must for os at bringe menneskene i Han Herred i kontakt med de meget vidende forskere på vore universiteter, men vi har måttet søge andre løsninger end de hidtil praktiserede. Vi derfor glade for at Fjerritslev Kino har taget udfordringen op og stillet biografen til rådighed for livestreamingen. Som gæst får du Kinos luksus (stort lærred, fremragende lyd, komfortable stole) og tilbud om flere foredrag. Se mere her

I 2016 skrev vi: Folkeuniversitetet i Han Herred har tilsluttet sig Aarhus Universitets foredragsserie ”Offentlige foredrag i Naturvidenskab”, der har udviklet sig til en sand publikumssucces. Hvert af foredragene i Søauditorierne i Universitetsparken i Aarhus udbydes flere dage i træk for, som Universitetet meddeler.

Tak for den store opbakning til “Offentlige foredrag i Naturvidenskab”. Alene i Søauditorierne i Universitetsparken i Aarhus var der i 2014 mere end 27.500 tilmeldte til foredragene og i foråret 2015 mere end 2.000 tilmeldte til hvert foredrag. I Aarhus gentager vi hvert foredrag op til tre dage i træk. Mange af foredragene gentages derudover i fire andre byer: FoulumHerningVejle og Horsens for at imødekomme den store efterspørgsel. Desuden bliver foredragene fra Søauditorierne i Aarhus livestreamet til en række ,jyske byer, Samsø, Færøerne, Grønland og Nordtyskland, til gymnasier, skoler, biblioteker, biografer, forsamlings-, borger- og kulturhuse og i denne fornemme række af interesserede er Folkeuniversitetet i Han Herred i Tinghuset i Fjerritslev. Der er fri entré til de fleste af foredragene pga. støtte fra fakultetet Science and Technology, Aarhus Universitet som også er arrangør af foredragene.

 

Hvem forelæser?

Ved foredragene fortæller naturvidenskabelige forskere om de nyeste opdagelser og erkendelser på en måde så alle kan være med. De fleste af foredragene afholdes af forskere fra Aarhus Universitet og på dansk, men der er af og til også forskere fra andre universiteter i Danmark eller udlandet. Det er lysten til at fortælle om sin forskning til lægmand der får forskerne til at bruge i bunker af timer på at forberede foredragene. Niveauet er højt, men forståeligt. Målet er at alle lige fra skoleelever til forskerens egne kollegaer skal have noget ud af foredraget. Ofte er det en spændende ny opdagelse der er kernen bag ideen til foredraget. Det kan være en lille brik til et større puslespil der viser en helhed i forskningsfeltet. Og ofte sætter forskeren sin egen opdagelse ind i den store sammenhæng og viser at netop denne opdagelse – sammen med kollegaers opdagelser – giver en ny indsigt i et spændende og betydningsfuldt område.

og hvem er tilhørerne?

Tilhørerne har vidt forskellige baggrunde og aldre: fra 15 til 90 år. Flere vælger foredragsaftnerne på lige fod med en tur i teateret. De mener at underholdningen er lige så god og samtidig får de “noget” med hjem til hjernen.

Foredragene i samarbejdet er mærket:

Streamet “Offentlige foredrag i Naturvidenskab” fra Aarhus Universitet til Folkeuniversitetet i Han Herred

Disse foredrag vil fremover være mærket

Streamet “Offentlige foredrag i Naturvidenskab” fra Aarhus Universitet til Kino i Fjerritslev.

Se programmet her

 

Foredragene som de har være praktiseret i flere årtier med en foredragsholder der kommer til Folkeuniversitetet i Han Herred er fremover mærket:

Klassisk offentligt foredrag i Folkeuniversitetet i Han Herred.