Alle indlæg af bruno

Forunderlige former – en rejse i ukendt landskab

 AFLYST

Klasssisk offentligt foredrag i Folkeuniversitetet i Han Herred
v Cand. scient. i matematik Carsten Cramon
Tag med på en spændende rejse i tre foredrag hvor vi skal opleve filosofiens, naturens, kunstens og matematikkens sammensmeltning i en fascinerende cocktail, som vil være fyldt med overra­skende og forunderlige sammenhænge. Vi skal nå ud til vores bevidstheds grænser for der at opleve undelighedens paradoksale og fascinerende natur. Vi skal se, hvorledes uendeligheden kaster oplivende skygger ind i vores kendte, endelige fysiske verden. Foredragene har disse overskrifter:

Tallenes kvalitative sider

M.C.Eschers paradoksale verden

Uendelighedens gåde

 

 


Tallenes kvalitative sider
Vi er alle på afgørende måde afhængige af tallenes kvantitative sider i vores dagligdag. I dette foredrag vil hovedvægten blive lagt på tallenes kvaliteter. Enkelte tals overraskende og spændende egenskaber vil blive belyst, ligesom vi vil se på deres organiske fremtrædelsesformer i naturen og kunsten. Grupper af tilsyneladende tilfældige tal, vil komme til at blomstre op i de mest fantastiske og farvestrålende former.
M.C. Eschers paradoksale verden
Den hollandske grafiker
M.C. Escher var en mester i at udfordre den menneskelige bevidstheds tankemønstre. Vi skal opleve hans umulige verdener samt de universelle strukturer, de samtidig er bærere af.

 


Uendelighedens gåde
Uendeligheden – en størrelse, som ligger uden for den almindelige bevidstheds grænser – har altid fascineret og draget den menneskelige nysgerrighed og begrænsning. Da uendelighedens logik er fundamental forskellig fra vores almindelige endelige logik, vil omgangen med uendelighed-en bl.a. være fyldt med spændende og uventede paradokser.

 Der kræves ikke specielle matematiske forudsætninger for at få et inspirerende øjenåbnende udbytte af foredragene.

 

AFLYST

lørdag den 29. september 2018 kl. 10.00 – 15.00 i Tinghuset
Pris 300,- kr
Tilmelding senest 14.9.2018

Tilmelding

Forunderlige former

Antal:*
Navn:*
Telefon:*
E-mail:

*Skal udfyldes

 

Hvad er der galt med Mellemøsten?

Klasssisk offentligt foredrag i Folkeuniversitetet i Han Herred
v/ DRkorrespondent Hanne Foighel, Tel Aviv

AFLYST

 

Hver gang vi hører om Mellemøsten, handler det om krig, borgerkrig, uroligheder, oprør mm. Hvad er der med Mellemøsten? Den konstante uro tillægges ofte, at stormagterne efter 1. Verdenskrig tegnede grænser i sandet uden at forstå etniske forskelle mellem klaner og religiøse grupper. Andre mener, at al uroen skyldes, at den jødiske stat Israel blev plantet midt i den arabiske verden. Andre igen, at det er USA’s invasion i Irak, der er årsagen til det sidste årtis uro. Og det er syv år siden, en Tunesisk grønthandler satte ild på sig selv og indledte det Arabiske Forår, der aldrig blev til sommer.

Så hvad er egentlig op og ned i Mellemøsten? Foredraget trækker linjer i sandet og giver et bredt overblik over udviklingen i Mellemøsten gennem de seneste 100 år.

Om underviseren: Hanne Foighel har gennem en årrække været mellemøstenjournalist. Hendes stemme har i over 25 år fortalt, forklaret og fortolket Israel og Mellemøsten. Hun er korrespondent for Kristeligt Dagblad og hendes kyndige og vidende stemme høres ofte i Orientering på P1. Hun har tidligere skrevet for Weekendavisen, Berlingske Tidende og Politiken og kendes desuden fra mangeårigt virke i Radioavisens morgennyheder og Deadline på DR2
Hendes evne til at observere, med passion at grave sig ind under overfladen og samtidig stille tvivlende og kritiske spørgsmål, har gjort hende til en ’anden slags’ formidler af et område, der behandles løbende, men som ofte præsenteres ude af den store sammenhæng.

AFLYST

Søndag d. 28. oktober 2018 kl 14.00 – 16.45 i Tinghuset
Pris 150,- kr
Tilmelding senest 20.10.2018

Tilmelding

Hvad er der galt med Mellemøsten

Antal:*
Navn:*
Telefon:*
E-mail:

*Skal udfyldes

Det sårbare samliv

Klasssisk offentligt foredrag i Folkeuniversitetet i Han Herred

Aflyst

v/ tidl biskop Elisbeth Dons Christensen
Citat fra bibelselskabet.dk
Når tidligere biskop Elisabeth Dons Christensen holder foredrag, taler hun ud fra de erfaringer, hun har gjort sig gennem sit liv som underviser og sognepræst.

Den kristne grundfortælling som ståsted
Elisabeth Dons Christensen var biskop over Ribe stift. Hun har som gymnasie– og seminarielærer i historie og kristendom og som sognepræst erfaret, hvor stor en betydning den kristne grundfortælling og det kristne værdisæt har i dette ene at finde ståsted og mening i et menneskes liv.

Det er ud fra dette ståsted, hun blandt andet holder foredrag om:

  • Det sårbare samliv i ægteskab og parforhold. Og om at huske at vande hinandens tørstige kameler – i tide
  • Etik og moral: Værn eller våben. Er etikken og moralen noget, der beskytter os eller noget, vi bruger mod hinanden?
  • I begyndelsen var ordet – om de bibelske fortællinger og nogle af alle de litterære nedslag, som er skrevet over samme grundtanke, Karen Blixen inclusive.

Om Elisabeth Dons Christensen
Født 1944. Cand. mag i historie og kristendomskundskab i 1973; §2 1985;  cand. theol. 1993. 1973-96: gymnasie- og seminarielærer, fra 1985 samtidig hjælpepræst ved Ribe Domkirke; 1.1 1997 sognepræst i Søllerød. 1993-95 formand for læseplansudvalget for historie, kristendom og samfundsfag. Biskop over Ribe stift 2003 -14.

Aflyst

Torsdag den 8. november 2018 kl. 19.00 – 21.00 i Tinghuset
Pris 100,- kr
Tilmelding senest 1.11.2018

Tilmelding

Det sårbare samliv

Antal:*
Navn:*
Telefon:*
E-mail:

*Skal udfyldes