Om Folkeuniversitetet i Danmark

fu-land-storVelkommen til Folkeuniversitetet i Danmark.

Folkeuniversitetet er en unik institution i den danske folkeoplysning. Det blev etableret første gang allerede i 1898 og er i dag en statsligt finansieret, lovbestemt organisation, der ledes af et udpeget nævn. Der er samtidig tale om en landsdækkende organisation, hvor
frivillige lokalkomitéer arrangerer aktiviteter i langt de fleste af landets kommuner. Folkeuniversitetet er altså en organisation med mange forskelligartede led, styrelser og beslutningstagere, men samtidigt er det én samlet juridisk og økonomisk enhed (Kulturministeriet 2014).
Ud over organisationens struktur adskiller Folkeuniversitetet sig fra andre aktører på det
brede folkeoplysende område ved den helt specifikke afgrænsning af Folkeuniversitetets
formål.
Siden etableringen i 1898 har Folkeuniversitetets mål været at formidle videnskabens resultater, metoder og fremskridt. Hensigten er, at alle borgere skal have mulighed for at få indsigt i den nyeste forskningsbaserede viden. Dette fremgår stadig tydeligt af Folkeuniversitetets formålsparagraf:
”Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.” Folkeoplysningsloven, § 46
Igennem de seneste godt 100 år har Folkeuniversitetet været gennem både opgangstider og
nedgangstider. I dag er der meget store forskelle mellem de enkelte afdelinger og komitéer,
i forhold til hvor godt det går med at tiltrække foredragsholdere og deltagere, ligesom der
er store forskelle på karakteren af aktiviteterne.
Samlet set gennemførte Folkeuniversitetet i 2014 knapt 12.000 dobbelttimers forelæsningsog
kursusvirksomhed fordelt på universitetsafdelinger og lokalkomitéer. Folkeuniversitetet
får statslig støtte og modtog i 2013 i alt 15,2 mio. kr. via Finansloven.
På trods af Folkeuniversitetets lange historie og centrale rolle i folkeoplysningen som helhed
eksisterer der ikke et samlet og offentligt tilgængeligt overblik over Folkeuniversitetets
virksomhed og samfundsmæssige betydning i dag.
Videncenter for Folkeoplysning (Vifo) har derfor på eget initiativ udarbejdet denne rapport
for at skabe overblik over eksisterende og ny viden om Folkeuniversitetets historie, økonomi,
aktiviteter og organisering i en samlet analyse.
Se mere her  http://www.vifo.dk/om-folkeoplysning/folkeuniversitetet/
Folkeuniversitetet tilbyder forelæsninger, kurser, ekskursioner og rejser, der udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater på en seriøs og spændende måde.Leveret af dygtige undervisere og forskere fra universiteter, højere læreanstalter m.v. Folkeuniversitetet tilbyder folkeoplysning med indhold – hvad enten du er nysgerrig efter mere viden og inspiration, forbereder en uddannelse eller leder efter anderledes muligheder for efteruddannelse.
Folkeuniversitetet i Han Herred er lokalkomite nr. 508 i Folkeuniversitetet i Danmark,
Du kan se Folkeuniversitetet i Han Herreds program på herværende hjemmeside, på hjemmesiden for Folkeuniversitetet i Danmark kan du se alle komiteers program og bestille trykt-på-papir-programmer. På Aalborgsiden kan du finde programmet for Nordjylland og bestille papirprogrammet.